Translate

Estratègies de lectura


Què entenem per estratègies de lectura?

Traducció: A.Calero


Són procediments d'un alt nivell de coneixement, que impliquen la presència d'objectius que hem de complir, la planificació de les accions que es desencadenen per assolir-los, així com la seva avaluació i possible canvi.
                                                                                                     Isabel Solé

Llistat de les diferents estratègies segons el moment de lectura:

ABANS
Formulació d’hipòtesis lectores: (partir del títol, il·lustracions, contraportada...).
Activació dels coneixements previs.
Reconeixement de la tipologia textual i previsió del tipus d’informació que ens donarà.
DURANT
Comprovació d’hipòtesis realitzades abans de la lectura.
Identificació del protagonista i les seves característiques.
Identificació de personatges principals i secundaris.
Relació del que diu el text amb la pròpia experiència, amb altres llibres i amb el món (fer connexions)
Activitat de comprensió global del paràgraf. ( Parafrasejar )
Síntesi de la idea principal del paràgraf.
Idea principal del text.
Deducció de paraules pel context. (Inferències)
Visualitzar el que diu el text.
DESPRÉS
Identificació del tema
Síntesis de les idees principals del text. (Resum) (mapa conceptual)
Comprovació de la informació assolida amb preguntes literals.
Comprovació de la informació assolida amb preguntes inferencials/interpretatives.
Comprovació de la informació assolida amb preguntes de comprensió Crítica: Intenció de l’autor, opinió personal...

Les estratègies les podem ensenyar explícitament  en varietat de textos: literaris i no literaris, acadèmics, de mitjans, de comunicació, de relacions. En diversos suports (imprès i electrònic), en format continu,discontinu i multimodal, en tipus de text diferent: narratiu, descriptiu, instructiu, poètic, conversacional, predictiu i expositiu.
Cada estratègia s’adequa millor a un tipus de text o altre segons l’objectiu lector i la tasca a fer.
Trobareu en aquest blog exemples per treballar hipòtesis, fer-se preguntes, fer resums, fer inferències, identificar el tema, comprensió crítica, tipologies textuals (narrativa, poètica, conversa, descriptiva, informativa, expositiva), visualitzar, fer connexions

També us pot anar bé aquests organitzadors gràfics:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Digues la teva opinió. Vols algun aclariment?