Translate

Avaluació Lectora

Quan volem obtenir informació útil amb la finalitat de formular judicis de valor i al mateix temps servir de guia per tal de prendre decisions utilitzem l'avaluació. Aquesta ha de ser individual i atendre el procés i la globalitat de l'aprenentatge.
.


Segons els objectius de l'avaluació de la comprensió lectora utilitzarem diferents instruments:

1.- Per regular la comprensió lectora  i  fer a l'alumne responsable del seu procés d'aprenentatge tenim les eines següents:

2.- Per valorar el que s'ha après utilitzem:

Trobareu exemples si cliqueu en els enllaços.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Digues la teva opinió. Vols algun aclariment?